Strona główna    Aktualności   Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dobiegają końca prace nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice.
Opracowanie projektu studium jest procesem długotrwałym i regulowanym przez Ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do prac nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na podstawie Uchwały Nr LI/419/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2006r. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień i opinii projekt studium był dwa razy wyłożony do publicznego wglądu, z którym każda zainteresowana osoba mogła się zapoznać i w określonym czasie wnieść uwagi. Wszystkie uwagi złożone do projektu studium były rozpatrywane przez autorów projektu studium oraz Burmistrza Gminy. 
Na sesji czwartkowej Rada Miejska zadecyduje co do rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwag, a następnie podejmie uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice.
Wykaz uwag nieuwzględnionych znajuduje się w Biuletynie Informacjio Publicznej w zakładce Burmistrz – obwieszczenia i zawiadomienia - wykaz

Dodano: 2010-01-27

Pozostałe aktualności
Kalendarz wydarzeń
 • Okres:
 • 0
  0
  0
  0
  0
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  0
Rozkład jazdy
Nasze sprawy
 • Przygarnij zwierzątko
 • Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014-2020
 • Strefa płatnego parkowania
 • Rewitalizacja Krzeszowic
 • Czysta gmina
 • Inwestycje 2008
 • Kolektory słoneczne
 • Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych
 • Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
 • Rozwiń skrzydła
Polecamy
 • Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Siedlcu
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Zygmunta Noskowskiego
 • Magazyn Krzeszowicki
 • Miejsko-Gimnna biblioteka publiczna w Krzeszowicach
 • Szlak Architektury Drewnianej